Yerel Kurallar

YEREL KURALLAR

SINIR DIŞI

Sahanın sınırları beyaz kazıkların, beyaz çizgilerin ve tel örgülerin saha içindeki kısımlarından geçecek şekilde tanımlanmıştır. Hem beyaz kazık hem de beyaz çizgi bulunan yerlerde çizgi sınırı tanımlar, kazıklar sınırın yerinin uzaktan görünebilmesi maksadıyla kullanılır.

*1. Çukur sol taraf beyaz kazıklar ile sınır dışı olarak tanımlanmıştır.

*2. Çukur sol taraf beyaz kazıklar ile sınır dışı olarak tanımlanmıştır.

*9.Çukur green bölgesinin arka tarafı ve yarı yol evinin olduğu bölüm beyaz kazıklar ve beyaz çizgiler ile sınır dışı olarak tanımlanmıştır.

*17.Çukur green bölgesinin sol üst tarafındaki yol bölgesi ile yarı yol evi beyaz çizgiler ile sınır dışı olarak tanımlanmıştır.

*9 ve 17. çukurların green bölgelerinin arka tarafında bulunan yarı yol evi sınır dışıdır.

 

CEZA ALANI

Oyuncunun topunun 6. Ve 8. Çukurlarda sağ tarafta kırmızı kazıklar ile belirlenen ceza alanı dışında da kaybolmuş olma ihtimali varsa, oyuncu Kural 18.3 uyarınca geçici top oynayabilir. Bu durumda geçici topu için Kural 17.1d(1) veya 17.1d(2) seçeneklerini * kullanabilir. Eğer oyuncu bu Kural dahilinde bir geçici top oynarsa, orijinal topuyla ilgili olarak Kural 17.1 kapsamında başka bir seçenek kullanamaz. Orijinal top üç dakika arama süresi içerisinde ceza alanı içinde bulunursa, oyuncu topunu bulunduğu yerden oynayabileceği gibi, geçici topu ile oyuna devam etmeyi de tercih edebilir. Orijinal topla oyuna devam etme tercihi kullanılmışsa, geçici top terkedilmiş olur ve terkedilen topla yapılan vuruşlar ve alınan ceza vuruşları oyuncunun skoruna dahil edilmez. Orijinal top üç dakika arama süresi içerisinde bulunamaz ise veya ceza alanı içinde kaybolduğu biliniyor veya göreceli olarak kesinse, geçici top oyundaki top olur.

 

GREEN

Yanlış greende bulunan bir top için Kural 13.1f gereği kurtulma alınırken, green kenar alanından (fringe) da tam kurtulma alınması zorunludur. Yerel Kuralı ihlal ederek yanlış yerden oynama cezası: Kural 14.7a gereği Genel Ceza.

  1. çukurda yapılan başlangıç vuruşlarından sonra topun gidebilme ihtimali bulunan 2. çukurun green’i, 9. çukurda yapılan başlangıç vuruşlarından sonra topun gidebilme ihtimali bulunan 17. çukurun green’i, 17. çukurda yapılan vuruşlardan sonra topun gidebilme ihtimali bulunan 9. çukurun green’i yanlış greendir ve Kural 13.1f gereği tam kurtulma alınması zorunludur.

 

ÖZEL DURUMLAR

9, 12 ve 17. çukurlarda ceza alanı veya onarım bölgesi içinde olan bir top için oyuncu Kural 17.1 uyarınca kurtulma alabileceği gibi, ilave bir seçenek olarak ve yine bir ceza vuruşu alarak işaretlenmiş drop alanında kurtulma alabilir. Drop alanı, Kural 14.3 kapsamındaki bir kurtulma alanıdır. Yerel Kuralı ihlal ederek yanlış yerden oynama cezası: Kural 14.7a gereği Genel Ceza.

 

ANORMAL SAHA KOŞULLARI

*Suni kaplamalı yollara beyaz çizgi ile bağlanmış olan anormal saha koşulları, Kural 16.1 uyarınca kurtulma alınırken tek bir anormal saha koşulu olarak kabul edilir.

* Green’e iki sopa boyu ve oyuncunun topuna da iki sopa boyu mesafede olan bir sabit engelin oyun hattı üzerinde olması durumunda, Kural 16.1b uyarınca kurtulma alınabilir. Ancak, oyuncunun makul olmayan bir oyun hattı tercih etmesi halinde bu Kural uyarınca kurtulma alınamaz. Yerel Kuralı ihlal ederek yanlış yerden oynama cezası: Kural 14.7a gereği Genel Ceza.

* Saha içerisinde bulunan su ile dolmuş bunkerlar, tur süresince genel alandaki bir onarım bölgesidir. Oyuncunun topunun bu onarım bölgesi içinde veya temas eder durumda olması veya onarım bölgesinin oyuncunun duruşunu veya swing alanını engellemesi durumunda, oyuncu Kural 16.1b uyarınca cezasız kurtulma alabilir. Yerel Kuralı ihlal ederek yanlış yerden oynama cezası: Kural 14.7a gereği Genel Ceza.

* Suni malzeme ile yapılmış olup araç yollarına paralel giden drenaj kanalları, genel alanda ve araç yolunun bir parçası olan sabit engeller olarak kabul edilir. Bu kanallardan Kural 16.1b uyarınca cezasız kurtulma alınabilir. Yerel Kuralı ihlal ederek yanlış yerden oynama cezası: Kural 14.7a gereği Genel Ceza.

 

 

 

EKİPMAN

Kural 4.1b(3) şu şekilde modifiye edilmiştir:

Eğer bir oyuncunun sopası tur sırasında oyuncu veya caddiesi tarafından sopada hasar oluşmasına sebep olabilecek kasıtlı hareketler haricinde bir nedenle “kırılmış veya ağır hasara uğramış” ise, oyuncu bu sopayı Kural 4.1b(4) uyarınca herhangi bir başka sopa ile değiştirebilir.

Kırılmış veya hasar görmüş olan sopa, değiştirme işlemi esnasında Kural 4.1c(1) uyarınca derhal oyun dışına çıkartılır. Bu Yerel Kural açısından bir sopa ancak aşağıdaki hallerde “kırılmış veya ağır hasara uğramış” kabul edilir:

  • Sopanın şaftı parçalandığında, çatladığında veya büküldüğünde (ancak şaftta bir çentik veya çizik olduğunda değil)
  • Sopanın vuruş yüzeyi (club face) görünür ve ağır şekilde deforme olduğunda (ancak sadece çizildiğinde değil)
  • Sopanın kafasının (club head) görünür ve ağır şekilde deforme olduğunda
  • Sopanın kafasının (club head) şafttan çıktığı veya gevşediğinde
  • Sopanın tutma yeri (grip) gevşediğinde

İstisna: Sopa kafasının veya vuruş yüzeyinin sadece çatlamış olması halinde sopa “kırılmış veya ağır hasara uğramış” olarak kabul edilmez.

Yerel Kuralı ihlal etme cezası: Bakınız: Kural 4.1b

 

OYUNCU DAVRANIŞ KURALLARI

Komite oyunun ruhuna aykırı davranışları Kural 1.2a uyarınca diskalifikasyon ile cezalandırabileceği gibi, disiplin cezası da uygulayabilir. Vuruş sayısı cezası, sadece aşağıdaki durumlarda uygulanır.

Oyuncu diğer oyuncuların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunamaz. Sahaya veya saha malzemelerine kasıtlı olarak zarar veremez. Vuruş (divot) izlerini ve green üzerinde topunun izini onarmak, bunkerda oluşturduğu izleri düzeltmek zorundadır. Sahadaki diğer oyuncuları rahatsız edecek veya dikkatlerini dağıtacak düzeyde davranışta bulunamaz veya bu düzeyde telefon ve benzeri cihaz kullanamaz.  Yerel Kuralı ihlal etme cezası:

Birinci ihlal –                      Uyarı

İkinci ihlal –                        Bir vuruş cezası

Üçüncü ihlal –                   Genel Ceza

Dördüncü ihlal veya Oyuncu Davranış Kurallarının ağır ihlali – Diskalifikasyon