BAŞKANLARIMIZ

Yönetim Kurulu:

Ömer Serdar Candar  – Başkan
Hüseyin Alp  – 2.Başkan
Tevfik Gür  – Genel Sekreter
Cavit Yıldız  – Sayman
Nuri Egeli  – Üye


Kurucu Üyeler:

Ömer Serdar Candar
Cavit Yıldız
Tevfik Gür
Hüseyin Alp
Şinasi Numan
Muzaffer Çapkınoğlu
Levent Egeli